چند تصویر الهام بخش با پرسپکتیو خلاقانه

آیا هیولاها و غول هایی را به یاد دارید که در فیلم های سینمایی حضور داشتند؟ آن ها به مردم حمله کرده و همه چیز را ویران می کردند. اما بعضی از آن ها به راحتی در دست شما جا می شدند. عکاسی با پرسپکتیو تحمیلی، باعث می شود بیننده اشیائی را کوچکتر یا بزرگتر از اندازه معمولی باور کند. این باورها ناشی از درک بصری بیننده بوده و بعضی از آن ها به راحتی در دست شما جا می شدند. عکاسی با پرسپکتیو تحمیلی، باعث می شود بیننده اشیائی را کوچکتر یا بزرگتر از اندازه معمولی باور کند. این باورها ناشی از درک بصری بیننده قدرت تخیّل می باشد. همان طور که در نمونه های زیر مشاهده می کنید، می توانید این کار را در منزل، فضای شهر یا گردش انجام دهید. در بعضی از این عکس ها، فقط در زمان مناسب، اشیاء خاصی در محل مورد نظر قرار داده شده اند. امیدواریم از دیدن این کلکسیون لذت ببرید.

تصادف با اتومبیل غول پیکر

حفظ تعادل

دمیدن حباب های نورانی

وزش باد شدید

یک ظرف پر از حباب های نورانی

کمک به بلند شدن بالن

شکار زمان

نشستن بر روی خیابان

مرتب کردن رودخانه

ساعت نوشیدن قهوه

حفظ تعادل

له شدن زیر پاهای غول پیکر

گرفتن بالن با انگشتان

پاهای غول پیکر

مراقب جرثقیل باش!

بلعیدن ماشین

تقاطع انگشتان

دست دادن با موجود غول پیکر 

بوم نقاشی خدا

مبارزه با جاذبه زمین

فریب دادن نیروی جاذبه زمین

چترها را محکم نگه دارید

هات داگ فضایی