کانون آگهی و تبلیغاتی اوج هنر برتر

افتخار داریم که از سال ۱۳۸۶ تا کنون در رشته های مختلف تبلیغات به جامعه خود خدمت کرده ایم