قوانین به درد بخور برای تبلیغات

توصیه های همیشگی برای تبلیغات توسط افسانه ی تبلیغات بیل برنباخ را دراینجا بخوانید.
وبسایت آی بازاریابی: توصیه های همیشگی برای تبلیغات توسط افسانه ی تبلیغات بیل برنباخ را دراینجا بخوانید.
 ده قانون تبلیغات
۱-به جوهره ی محصول خود مراجعه کنید.

جوهره ی محصول خود را به صورت اساسی ترین مزایایش به صورت ساده ثابت کنید. هر دو را به صورت ملموس و ماندگار در ذهن بیان کنید.

۲-در صورت امکان محصول خود را به صورت بازیگری در یک صحنه دربیاورید.

این روش عالی برای ماندگار شدن محصول شما در ذهن است. چرا که عنصر محرکی که در تبلیغات شما وجود دارد همانست که محصول را می فروشد. فهم این مساله راحت است، اما اجرای آن سخت.

۳-هنر و کپی را باید یک جا جمع کرد.

آنها باید به صورت یکتا تصور و به صورت یکتا توسعه پیدا کنند.

۴-تبلیغات باید سرزنده باشد.

اغراق در تبلیغات گاهی شخصیت نامیده می شود. وقتی یک تبلیغ شخصیت داشته باشد، متقاعد کننده بودن آن سخت است. این به خاطر دیگران است. شما باید در تبلیغات خود از اضافه گویی دوری کنید.

۵-استفاده از گریم و بزک کردن محصول بی فایده است.

مگر آنکه آن به خوبی به محصول پرداخته و آنرا توضیح دهد.

۶-حقیقت را بگویید.

چرا که اولا خودش یک بزک محصول است. دیگر اینکه شما را به بهشت می برد. سوم اینکه شما را به حرکت می آورد. چرا که مردم به شما اعتماد خواهند کرد.

۷-مرتبط باشید.

یک اجرای عالی و خلاقانه ” خب که چی” را می آورد، اگر نسبت به زندگی، خانواده و کسب کار آنها بی معنی باشد. همیشه آگهی ای را که مرتبط است نسبت به آنکه بی ارتباط است انتخاب کنید.

۸-ساده باشید.

ساده لوح نباشید، اما ساده فکر کنید. چه کسی حوصله دارد به تبلیغات توجه کند و یا به آن گوش کند.

۹-ایده های امن می تواند شما را بکشد.

اگر برای شما اجرا شده است، رقابت شما آماده است. تنها شانس شما برای بردن رقابت با تبلیغاتی است که قبلا دیده نشده است. که به این معنی است که شما قبلا آن را ندیده اید. شجاع باشید.

۱۰-بایستید.

اگر به تبلیغات شما توجهی نشود، همه چیز هدر رفته است.