عکسبرداری HDR چیست؟

HDR photography

 

(“High Dynamic Range “محدوده داینامیکی)
محدوده دینامیکی اساسا یک اصطلاح است برای اشاره به تفاوت بین تیره ترین و روشن ترین مناطق یک تصویر .

صحنه هایی با تفاوت زیاد مقادیر نور و تاریکی ، که سایه ها را بیش از حد تاریک می کنند و نور را نیز برجسته می کنند. در این حالت عکاس باید انتخاب کند که میانه عکس بگیرد و سایه های تیره و نورهای برجسته را به نمایش بگذارد، اما تصویر را یا بیش از حد تاریک می کند و سایه ها را از بین میبرد،یا عکس ها پرنور میشود.

چشم انسان می تواند این تفاوت ها در نور و تاریکی را تعدیل کند، اما دوربین نمی تواند. این بدان معنی است که صحنه ای که دارای نور بیشتر است، عکاس میبایست برای آن نوردهی کمتری را تنظیم کند و صحنه ای نور کمی دارد، نوردهی بیشتری را انجام دهد.

Tony Sweet photo brackets of rusted truck in field, HDR and end result image

عکاسان روشی را برای عکاسی انتخاب کرده اند که با استفاده از یک تکنیک مدرن و نرم افزار انجام میشود( HDR )،برای ایجاد عکس هایی با کنتراست غیر معمول و البته زیبا ، که هیچگاه نمیتوان در یک عکس عادی چنین کنتراستی را مشاهده کرد.پس تصاویری که دارای نور چندگانه است از دو تا چند عکس ادغام شده تشکیل  شده است.

 

HDR Photography Tutorial