بازتاب طلایی مریخ در ساحل رود آتلانتیس

بازتاب طلایی مریخ در ساحل رود آتلانتیس

Abdul Dremali عکاس برجسته در بوستون ، از ستاره ای درخشان در ساحل ایسلند عکاسی کرد. در عکس در زیر راه شیری قرار دارد که انعکاس قدرتمندی از رگه طلایی رنگ در آب ایجاد کرده است. اکنون سیاره قرمز نسبت به ۶۰۰۰۰ سال قبل ،هنگامی که نزدیک به زمین بوده ،درخشان تر است.

Dremali tells Colossal میگوید” من برای عکاسی در شروع ماه جدید به رودخانه ایسلند میروم،چون بهترین زمان برای عکاسی راه شیری است.من میدانستم مریخ در حال نمایان شدن است. پس ، از هنگام نمایان شدن من زمان را تا ۱۰ شب تنظیم کردم.

من مریخ در راه شیری را در طول این فصل عکاسی کردم و چون بسیار نزدیک تر از هر زمان دیگری است  روشن تر و پرنور تر است .

Dremali مریخ را در میان کوه و سپس چند روز بعد  در پارک ملی میان درختان عکاسی کرد.اگر میخواهید بدانید عکاسی از ستارگان درست انجام شده ، مطمئن شوید که ستاره قرمز روشن تر از ماه September بنظر میرسد. مریخ موقتا درخشان تر از مشتری خواهد بود، و موقعیت را به عنوان چهارمین شی  روشن در آسمان حفظ می کند.

Mars captured in Joshua Tree National Park by Abdul Dremali

Mars captured in Monument Valley by Abdul Dremali