نوشته‌ها

عکاسی و فیلمبرداری به روش مرور زمان (تایم لپس TimeLapse)

 تصویر برداری مرور زمان یا Time Lapseیکی از روشهای نم…