نوشته‌ها

تیلت شیفت (tilt shift)

تیلت شیفت (tilt shift) تکنیک تیلت شیفت tilt shift یکی از تکنیک های بسیار جذاب در عکاسی است.در این تکنیک از لنز های مخصوصی برای عکاسی استفاده می شود که حاصل ان ایجاد عمق میدان کم به صورتی ویژه است. این لنز ها اندکی در محور عمودی خود …

تیلت شیفت (tilt shift) در فتوشاپ

لنز تیلت - شیفت (Tilt-Shift) یا کنترل پرسپکتیو، لنز مخصوصی است که از طریق آن می‌توان صفحه کانونی تصویر را چرخش داده که نهایتاً این کار باعث تغییر پرسپکتیو تصویر می‌شود. این لنز برای انجام این کار از ساز و کار و تجهیزات خاصی بهره می…