نوشته‌ها

آشنايي با ISO و حساسيت بالا

عكاسي با ISO بالا به شما كمك مي كند در نور كم تا حد مم…

نکاتی برای تنظیمات ISO

تنظیمات ISO یا میزان حساسیت حس‌گر دوربین به نور، یکی از عوا…