نوشته‌ها

 طرح کسب و کار(Business Plan):

طرح كسب و كار نوشته‌اي توصيفي و جامع در مورد كسب و كار يك موسسه، گروه يا فرد كارآفرين است. اين طرح حاوي بررسي‌هاي دقيقي در خصوص توليدات يا خدمات يك شركت، بازار و مشتريان، رقبا، منابع انساني، منابع تامين مالي، تكنولوژي و ابعاد فني محصول يا خدمات…