نوشته‌ها

موشن گرافیک و انواع آن؟

موشن گرافیک: از دو واژه موشن به معنای حرکت و گرافیک به معنای تصاوی…

5 عنصر کلیدی برای طراحی موشن گرافیک

Motion Graphic موشن گرافیک از دو واژه موشن به معنای حرکت و گرافی…

نکته های تقویت خلاقیت در طراحی گرافیک

خلاقیت آن چیزی که همه طراحان گرافیک بدنبال آن هستند. آن چه که بی…

طراحان گرافیک بر سر دو راهی صداقت یا فریب خریدار ؟

طراحی بسته ؛ انتقال پیام مهم تر از زیباییفرایند…

طراحی بیلبورد یا تابلوی تبلیغاتی(بخش دوم)

 حالت و ابعاد نوشته‌هااندازه بسیار مهم است. نوشته‌های…

طراحی گرافیک

طراحی گرافیکگرافیک در واقع اصطلاحی است عام برای ح…

نمونه کارها