نوشته‌ها

موتور کشتی بزرگی خراب شد .

موتور کشتی بزرگی خراب شد .مهندسان زیادی تلاش کردند تا مشکل ر…