نوشته‌ها

چرا ايران مانند ژاپن نمی‌شود ؟

چرا ايران مانند ژاپن نمی‌شود؟! •ﮊﺍﭘﻨﯽ ﻫﺎ ﺍﺻﻼً ﭘﺲ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ! •ﺗﻮﺭﻡ ﺩﺭ …