نوشته‌ها

۱۰ نشانه مدیران غیر ناب

۱۰ نشانه مدیران غیر ناب (مدیرانی که انگیزه کارکنان را از بین می برند...) ۱. ارتباطات نامناسب از دلایلی که باعث می شود کارکنان توجهی به صحبتهای مدیران نداشته باشند این است که مدیران آینده سازمان را تنها برای خود میخواهند. رهبران ن…