نوشته‌ها

دوازده پیام مدیریتی از امام علی(ع)

دوازده پیام مدیریتی از امام علی(ع):   ۱- به جای ازدیاد کارها به تداوم صحیح آنها بیندیشید. (حکمت ۲۷۰)   ۲- برای رسیدن به هدف ها و مقام های بلند، همّت بلند داشته باشید. «خطبه ۲۱۱»   ۳- از تجارب و اندرزها…