نوشته‌ها

پرچم تشریفات و چاپ ان

پرچم تشریفات در تمامی مراسم رسمی و همین طور برای دکور شرکت های مورد استفاده قرار می گیرد، البته بسته به نوع مراسم شاید لازم باشد نوع خاصی از این پرچم را استفاده کنید .  پرچم های تشریفات اختصاصی پرچم هائی بزرگ هستند که روی پایه هائی عمودی …