نوشته‌ها

“حق با کارکنان است”

مرحوم پروفسور طوسی پدر مدیریت ایران سال‌ها پیش در کنفرانس مدیران کیفیت گفت: "آیا آموخته‌اید که حق با مشتری است؟!"   همه حاضرین پاسخ دادند: آری! سپس گفت: امروز می‌خواهم به شما چیز جدیدی یاد دهم و آن این است که "حق با مشتری…