نوشته‌ها

۵ مهارتی که در میان همه مدیران نوآور جهان مشترک است

۵ مهارتی که در میان همه مدیران نوآور جهان مشترک است نوآوری در جوامعی که مبتنی بر دانش هستند موضوع حیاتی است. رشد سازمانی، تولید محصولات جدید و توسعه روش‌های جدید برای ارائه ارزش به مشتریان جزو ملزومات لاینفک سازمان های امروزی هست…