نوشته‌ها

اوج هنر برتر

ارتقاء (اصلاح )رنگ و نور در عکاسی دیجیتال با استفاده از نرم افزار

در دوران آنالوگ، ویرایش عکس بسیار محدود بود و در چند تکنیک سا…