نوشته‌ها

تصویر Vector یا برداری چیست؟

یک تصویر برداری یا Vector image، نوع خاصی از فایلهای گرا…