نوشته‌ها

وظایف مدیرت بازرگانی

مهمترین وظایف مدیریت بازاریابی فعالیت‏های مدیریت بازاریابی باید در چارچوب برنامه‏ های استراتژیك یك شركت و با نگرش نظام‏گرا انجام گیرد. در اين متن سعي شده است وظايف اصلي مدیریت بازاریابی به طور مختصر بيان شود:   ۱ - جمع‏ آوری و بر…