نوشته‌ها

اوج هنر برتر

عکاسی صنعتی چیست و چرا اهمیت دارد؟

عکاسی صنعتیبیشتر عکاس‌های صنعتی بر این باور هستند که عکاسی صنعتی کار کثیف و پر زحمتی است زیرا باید در سایت کارگاه‌ها و کارخانه‌ها زمان زیادی را برای عکاسی سپری کنند؛ کاری که عموما عکاس‌های تجاری نمی‌توانند عهده‌دار آن شوند. در ادامه این م…