نوشته‌ها

عکاسی مستند

  عکاسی مستند، شاخه‌ای ازعکاسی است درآن عکاس رخدادهای پیرامونش را ثبت می‌کند و می‌کوشد از موضوع، (عموماً مردم) بی‌طرفانه، عکسی واقعیت‌گرا، واقع‌نما و راستگو ارائه دهد. واژه‌ی عكاسی مستند در سال‌های ركود اقتصادی كارب…