نوشته‌ها

عکاسی صنعتی حرفه ی هنر و خلاقیت

عکاسی صنعتی حرفه ی هنر و خلاقیت است که در تمامی جوامع جایگاه خاصی به خود اختصاص داده است ، عکاسی صنعتی به عبارت دیگر عکاسی تبلیغاتی علاوه بر دانش و تجربه ، نیازمند هنر درونی عکاس است که شامل خلاقیت ، ذوق و سلیقه می باشد ، عکاسی ، هنری گ…