نوشته‌ها

اوج هنر برتر

معرفی شخصیت های برجسته در مدیریت ( هنری فایول )

/
هنری فایول یک مهندس معدن فرانسوی بود که به طور مستقل از جنب…