نوشته‌ها

اوج هنر برتر

هماهنگ باشید و پیام‌های متفاوت را برای فرصت‌های متفاوت بگذارید.

حرکات ممنوعه در هنگام مذاکره با مشتری۱- نگاه کردن به هر جهت غیر از جهتی که مشتری حضور دارد؛۲- مشت کردن انگشتان؛۳- دست به سینه نشستن؛۴- انداختن پا روی پا؛۵- خاراندن گردن و یقه و لمس کردن بیش از اندازه‌ی گوش و بینی و …