نوشته‌ها

اوج هنر برتر

مدل STP در بازاریابی چیست

مدل STP در بازاریابی چیست و چه می گوید؟! این مدل شامل سه مرحله کلیدی به شرح ذیل می باشد: ۱- تقسیم بازار (Segmentation)۲- هدف گیری در بازار (Targeting)۳- تعیین جایگاه در بازار (Positioning)  …
اوج هنر برتر

چگونه در میان کارکنانتان اعتماد ایجاد کنید

 چگونه در میان کارکنانتان اعتماد ایجاد کنید⁉️ یکی از بزرگان دنیای مدیریت خطاب به مدیران ناموفق و ناکارآمد چنین گفته است: «شما در شرکتتان به اندازه کافی به همدیگر اعتماد ندارید که بتوانید موفق شوید.»آنچه در ای…