نوشته‌ها

اوج هنر برتر

نتیجه گیری و پیشنهادات مقاله نویسی

نتیجه گیری و پیشنهادات مقاله نویسی شامل سه قسمت اصلی است:نتیجه گیری پیشنهادات کاربردی پیشنهادات پژوهشینتیجه گیری در این قسمت به طور کلی از روند آغازین پژوهش تا حصول یافته ها بحث می شود. بنابراین در ابتدا مقدمه ای کوتاه …