نوشته‌ها

اهمیت برنامه ریزی شغلی

وقتي درمورد برنامه ريزي شغلي فکر مي کنيد، چه چيز به ذهنتان مي رسد؟ افراد زيادي نمي دانند که برنامه ريزي شغلي چه مفهومي دارد. ما برنامه ريزي شغلي را اينطور معني مي کنيم: "هدفي که در يک زمينه يا شغل خاص فرد آرزوي رسيدن به آن را دارد و براي دست…