نوشته‌ها

روانشناسی رنگ ها در طراحی وب سایت

روانشناسی رنگ ها در طراحی وب سایت از نقش رنگ ها در میزان تاثیرگذار بودن سایت بر روی بازدید کننده و کاربران سایت نمی توان براحتی گذشت. رنگ ها در طراحی وب سایت می توانند نشان دهنده شخصیت و قدرت عملکرد شما باشد. این روز ها شاهد رنگ های بسیار زیبا …