نوشته‌ها

اوج هنر برتر

( مدیریت - دانش - اخلاق - رهبری - انسانیت ): نگاه مدیریتی

( مدیریت - دانش - اخلاق - رهبری - انسانیت ):نگاه مدیریتی ⭕️آهسته تر به کجا چنین شتابان... اغلب مدیران ایرانی به دنبال سرعت عمل بیشتری برای انجام کارها هستند و میخواهند همه چیز سریعتر انجام شود. به همین دل…