نوشته‌ها

,

ایده ساخت کلیپ های تبلیغاتی

هیچ وقت فکر نکنیم چون تیزر خیلی کوتاه و کم است، پس دلیل نمی شود به خصوصیات ساخت تیزر تبلیغاتی و متن آن توجه کرد .مرز بین تیزر تبلیغاتی موفق و ناموفق به اندازه یک تار مو است.هدف شما در تیزر، نمایش دادن است؛ برای همین است که از همین اول …