نوشته‌ها

اوج هنر برتر

6 قدم مفید برای داشتن جلساتی پربازده

 خیلی ها اعتقاد دارند جلسات کاری برای کسب و کارها بیشتر مضر هستند تا مفید. آنها جلسات را وقفه ای در کار روزانه و صرفاً نوعی حرافی می دانند که به هیچ عملی منجر نمی شود.اما جلسات اگر به درستی برگزار شوند می توانند سستی را از کال…