نوشته‌ها

سرعت شاتر

 شاتر وسیله‌ای در یک دوربین است که نور را به حسگر …

مفهوم تراز سفیدی

White Balance یا تراز سفیدی موضوعی که خیلی از دارندگان د…