نوشته‌ها

سرعت شاتر

  شاتر وسیله‌ای در یک دوربین است که نور را به حسگر می‌رساند. زمانی که دوربین روشن می‌شود، شاتر به‌طور جزئی باز می‌شود تا حسگر دوربین را در مقابل نور قرار دهد تا این حسگر نیز خود را با نور هماهنگ کند. سپس شاتر مجدداً بسته می‌شود و…

مفهوم تراز سفیدی

White Balance یا تراز سفیدی موضوعی که خیلی از دارندگان دوربین دیجیتال با آن آشنایی ندارند و در عین حال موضوع مهمی است، تراز سفیدی یا توازن سفیدی است. از این رو این موضوع، ارزش یادگیری دارد، زیرا به زودی خواهید دید که چه تاثیر شگرفی بر عکس…