نوشته‌ها

عکاسی تبلیغاتی و صنعتی

نکات نورپردازی

/
عکس برداری از صورت یا پرتره یکی از متداول ترین انواع عکا…
اوج هنر برتر

نورپردازی و پرتره

     نورپردازی در عکاسی پرتره مهم ترین بخش این شاخه از عکاس…