نوشته‌ها

۱۵ نقل قول جالب از استیو جابز

طراحیاون چیزی نیست که به نظر میرسه و ما فکر میکنم و طراحی چیزیه که نشون میده ما باید چگونه کار کنیم . معیار کیفیت برای بعضی از مردمفقط محیطی است که در آن زندگی میکنند ،‌ نه آرزوهایی که دارند. اگه من رو به عنوان اصلاح گرجهانی انتخاب کنند ب…

چگونه گرافیست شوم؟

این ها گزینه های روی میز ماست که در بردانده نکاتی است که شاید به هنگام مطالعه در نظرتان بدیهی جلوه کند. اما اغلب بدون توجه به آن ، اقدام به برنامه ریزی تبلغاتی و طراحی گرافیک میکنیم. این عدم توجه به ویژه در میان دانشجو…