نوشته‌ها

طراحان گرافیک بر سر دو راهی صداقت یا فریب خریدار ؟

طراحی بسته ؛ انتقال پیام مهم تر از زیبایی فرایند طراحی بسته در عین این­که ساده به نظر می­رسد، می­تواند بسیار پیچیده باشد. بسیاری از طراحان تنها به جنبه زیباشناسانه بسته­ ها توجه­ کرده و متغیرهای فراوان دیگر را به حساب نمی­ آورند. در…