نوشته‌ها

بررسی نقش رنگ در بسته بندی و تاثیر آن بر فروش محصول

موضوع رنگ و تاثير آن بر روحيه و روان و در کل شخصيت بسته بندي مقوله ای است که خوشبختانه در سال های اخیر کم کم در سطح جامه شاهد نمود های عینی آن هستیم در این مقاله سعی خواهیم کرد چرایی آن را واکاوی کنیم. در روان شناسي نوين"رنگ"و"رنگ ها"يک…