نوشته‌ها

درباره نظام ۵S

 دستاوردهای اجرای نظام ۵S: بهبود بهره وری شرکت بوسیله شناسایی و رفع اتلافهای سازمانی و اداری ( MUDA ) ناشی از فقدان نظام آراستگی ارتقاء روحیه کاری، رضایتمندی شغلی و شادابی کارکنان به دلیل زیباسازی و آراستگی محیط کار پویاتر نمودن فرهنگ …