نوشته‌ها

چگونه نصیحت استیو جابز شرکت نایکی را نجات داد؟

چگونه نصیحت استیو جابز شرکت نایکی را نجات داد؟ هنگامی که مارک پارکر در سال 2006 به عنوان مدیرعامل شرکت نایکی (Nike) انتخاب شد، از استیو جابز درخواست کرد تا به او برای موفقیت در کار یک نصیحت کند. نصیحت جابز چه بود و چگونه باعث موفقیت نا…