نوشته‌ها

برجام خود را خلق کنید

برجام خود را خلق كنيد.   برجام= برنامه جامع استراتژیک من   موفقیت شما در زندگی تا حد بسیار زیادی بستگی به استفاده "شما" از توانایی هایی همچون فکر کردن، برنامه ریزی، تصمیم گیری، قدرت حل مساله، تلاش و ... است. …