نوشته‌ها

نتیجه گیری و پیشنهادات مقاله نویسی

نتیجه گیری و پیشنهادات مقاله نویسی شامل سه قسمت اصلی است: نتیجه گیری پیشنهادات کاربردی پیشنهادات پژوهشی نتیجه گیری در این قسمت به طور کلی از روند آغازین پژوهش تا حصول یافته ها بحث می شود. بنابراین در ابتدا مقدمه ای کوتاه …