نوشته‌ها

اوج هنر برتر

انفجار نادانی چیست؟

 انفجار نادانی چیست؟ کاواساکی نظریه‌پرداز مدیریت و از مشاوران شرکت Apple، پدیده‌ای را در سازمانهای اداری و صنعتی عنوان می‌کند که استیو جابز از آن به عنوان «انفجار نادانی» نام می برد! این نظریه می‌گوید:…