نوشته‌ها

مفهوم واژه های موفقیت و ثروت برای مشتریان چیست ؟

در طول سالیان متمادی مجله Forbes لیست ثروتمندترین افراد دنیا، جوانترین میلیونرها، پولدانترین زنان و خانواده های هر قاره را منتشر می کند. تعقیب کردن موضوع افزایش و کاهش میزان ثروت افراد مشهور برای مردم جذاب و فریبنده بود. برای بسیاری…