نوشته‌ها

موتور کشتی بزرگی خراب شد .

موتور کشتی بزرگی خراب شد . مهندسان زیادی تلاش کردند تا مشکل را حل کنند اما هیچکدام موفق نشدند! سرانجام صاحبان کشتی تصمیم گرفتند مردی را که سالها تعمیر کار کشتی بود بیاورند..   وی با جعبه ابزار بزرگی آمد و بلافاصله مشغول بررس…