نوشته‌ها

عکاسی تبلیغاتی

15 راه برای بهبود مهارت عکاسی (3)

  3- ترکیب، تیز کردن و اشباع12. محل قرار گیری سوژه(…
عکاسی تبلیغاتی و صنعتی

15 راه برای بهبود مهارت عکاسی (1)

15 راه برای بهبود مهارت عکاسی این راهنما شامل همه نکاتی است…