نوشته‌ها

حرکات ممنوعه در هنگام مذاکره با مشتری

 هنگام مذاکره با مشتری  ممنوع۱- نگاه کردن به هر جهت غیر ا…

هماهنگ باشید و پیام‌های متفاوت را برای فرصت‌های متفاوت بگذارید.

حرکات ممنوعه در هنگام مذاکره با مشتری۱- نگاه کرد…