نوشته‌ها

نقش فیلترهای یو وی وپولاریزه در عکاسی

 فیلترها از لحاظ ظاهری وکاربردبه سه دسته کلی  تقسیم می شوند…

فیلتر در عکاسی

فیلترهای لنز از جنس شیشه یا مواد ژلاتینی شفاف هستند که به دهانه ی لنز متص…