نوشته‌ها

فیلمبرداری از همایش

قابلیت های دوربینتان را بشناسید

تغییر دادن تنظیمات دوربین تفاوت زیادی در عکس ها ایجاد می ک…

عکاسی صنعتی

این تعداد تنها بخشی از نمونه های هنر برتر می باشد برای اطلاعات  ب…
فیلمبرداری از همایش

فیلمبرداری از همایش و سمینار+عکاسی+میکس همزمان سر صحنه

انجام خدمات فیلمبرداری سمینار و همایش و سایر مراسمکلیه فیلم برداری…