نوشته‌ها

بهترین فاصله کانونی برای عکاسی پرتره چیست؟

در کنار تأثیر بر روی مقدار محوی پس ز…

روش کامل عکاسی پرتره و صنعتی

 همانطور که طبخ یک خوراک خوش طعم ، دوخت یک …

درباره عکاسی پرتره چه میدانید

تاریخچه عکاسی پرتره این شاخه از عکاسی ازهمان بدو اخت…