نوشته‌ها

عکاسی مفهومی چیست؟

عکاسی مفهومی چیست؟در عکاسی مفهومی ، مفهوم در عکس …

عكاسي مفهومي از ديد میشا گوردین

میشاگوردین(Misha gordin )در سال ۱۹۴۶ و اولین روز پس از …